Blog

24 lipca 2018

Alimenty na rzecz byłego małżonka

Alimenty na rzecz byłego małżonka Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego świadczenie alimentacyjne między byłymi małżonkami stanowi kontynuację obowiązku […]
26 czerwca 2018

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności W przypadku orzeczenia przez sąd względem oskarżonego bezwzględnej kary pozbawienia wolności, w wyjątkowych […]
14 czerwca 2018

Wypowiedzenie zmieniające a odprawa pieniężna

Wypowiedzenie zmieniające a odprawa pieniężna Pracownikowi może przysługiwać odprawa pieniężna na podstawie „Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z […]
13 czerwca 2018
zasiedzenie adwokat

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy Pozostaje bezspornym, że warunki umowy o pracę mogą być zmienione w drodze […]
3 maja 2018
zasiedzenie adwokat

Zasiedzenie a majątek wspólny małżonków

Zasiedzenie a majątek wspólny małżonków Zgodnie z treścią art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa […]
6 kwietnia 2018
zasiedzenie adwokat

Podział majątku wspólnego a spółka cywilna

Podział majątku wspólnego a spółka cywilna Podczas podziału majątku wspólnego byłych małżonków, z których jeden jest wspólnikiem spółki […]
17 lutego 2018

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – dyżur 22.02.2018

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – dyżur 22.02.2018 W związku z organizowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości obchodami „Tygodnia Pomocy […]
14 lutego 2018

Podział majątku wspólnego obciążonego hipoteką

Podział majątku wspólnego obciążonego hipoteką W dzisiejszej rzeczywistości powszechnym jest, że zakupowi przez małżonków wspólnej nieruchomości w celu […]
5 lutego 2018
zasiedzenie adwokat

Rozwód z podziałem majątku

Rozwód z podziałem majątku Często osoby decydujące się na rozwód nie zdają sobie sprawy, że istnieje możliwość połączenia […]