Prawo Gospodarcze

Zakres naszych usług obejmuje:

 • Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych
 • Zakładanie, rejestrowanie i przekształcanie spółek
 • Reprezentacja w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Obsługa organów spółek (posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy)
 • Sprawy o rozwiązanie spółki oraz wyłączenie wspólnika
 • Sprawy przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Sprawy o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał spółek kapitałowych (spółka z o.o. oraz spółka akcyjna)
 • Sporządzanie i analiza umów
 • Sporządzanie opinii i informacji prawnych
 • Reprezentacja w negocjacjach handlowych
 • Windykacja należności, w tym prowadzenie spraw egzekucyjnych