Aktualności


24 lipca 2018

Alimenty na rzecz byłego małżonka

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego świadczenie alimentacyjne między byłymi małżonkami stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy w zakresie utrzymania, powstałego przez zawarcie małżeństwa. Obowiązek ten trwa mimo rozwodu. Sam rozwód nie jest źródłem prawa rozwiedzionego małżonka do środków utrzymania. Takie prawo istniało wcześniej, a jego źródłem było zawarcie małżeństwa. Kiedy można zatem dochodzić alimentów od byłego małżonka? Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia (rozwód bez orzekania […]
5 lutego 2018

Rozwód z podziałem majątku

Często osoby decydujące się na rozwód nie zdają sobie sprawy, że istnieje możliwość połączenia sprawy o rozwód z podziałem majątku wspólnego małżonków. Wykorzystanie takiej możliwości pozwala, natomiast nie tylko uniknąć przez zainteresowanych konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z odrębnym podziałem majątku wspólnego, ale prowadzi również do kompleksowego zakończenia spraw małżonków w jedynym postępowaniu. Nie zawsze będzie to jednak możliwe. Kiedy sąd dokona podziału majątku wspólnego małżonków w sprawie o rozwód? […]