zasiedzenie adwokat

Rozwód z podziałem majątku

Często osoby decydujące się na rozwód nie zdają sobie sprawy, że istnieje możliwość połączenia sprawy o rozwód z podziałem majątku wspólnego małżonków. Wykorzystanie takiej możliwości pozwala, natomiast nie tylko uniknąć przez zainteresowanych konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z odrębnym podziałem majątku wspólnego, ale prowadzi również do kompleksowego zakończenia spraw małżonków w jedynym postępowaniu.

Nie zawsze będzie to jednak możliwe.

Kiedy sąd dokona podziału majątku wspólnego małżonków w sprawie o rozwód?

Zgodnie z art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „ Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.”

Sąd nie jest zatem związany wnioskiem jednego z małżonków o podział majątku wspólnego i może pozostawić go w toku postępowania o rozwód bez rozpoznania. Sąd wydaje wówczas orzeczenie jedynie w zakresie rozwodu, a byłym już małżonkom pozostaje dział umowny wspólnego majątku albo dokonanie tego podziału przed sądem rejonowym w odrębnym postępowaniu o podział majątku wspólnego.

Podział majątku w praktyce?

W praktyce sąd dokonuje podziału majątku wspólnego małżonków w sprawie o rozwód na ich zgodny wniosek. Wspólne stanowisko małżonków powinno dotyczyć przy tym zarówno kwestii związanej z tym, co wchodzi w skład majątku wspólnego, a więc wszystkich składników majątkowych nabytych w trakcie trwania małżeństwa, ich wartości ustalonej na moment dokonywania podziału majątku wspólnego oraz sposobu dokonania podziału poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego.

W sytuacji przykładowo, w której jeden z małżonków wbrew stanowisku drugiego małżonka domaga się ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym lub też rozliczenia wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego drugiego małżonka lub odwrotnie, można spodziewać się, że sąd pozostawi wniosek o podział majątku wspólnego bez rozpoznania. Rozstrzygnięcie powyższych wniosków przez sąd będzie się bowiem wiązało z koniecznością przeprowadzenia w tym zakresie postępowania dowodowego, co niewątpliwie przyczyni się do przedłużenia postępowania w sprawie o rozwód, a w ocenie sądu dokonywanie podziału majątku wspólnego będzie mogło wówczas prowadzić do wspominanej powyżej „ nadmiernej zwłoki w postępowaniu.”

Rozwód z podziałem majątku wspólnego

Pomimo powyższych obwarowań warto pamiętać o możliwości połączenia sprawy o rozwód z podziałem majątku wspólnego, ponieważ niesie to ze sobą niewątpliwie dużą szansę na obustronną korzyść dla rozwodzących się małżonków, co może również skłonić ich do pójścia na wzajemne kompromisy w celu szybkiego zakończenia jednego z etapów w ich życiu. Adwokat Żaneta Pawlik specjalizuje się w tego typu sprawach.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Zostaw wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą