Prawo Rodzinne

Zakres naszych usług obejmuje:

  • Sprawy o rozwód i separację
  • Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami
  • Sprawy o podział majątku
  • Sprawy o alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie i wygaśnięcie obowiązku alimentacji)
  • Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (o powierzenie wykonywania, o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej)
  • Sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi
  • Sprawy dotyczące pochodzenia dziecka (ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa)
  • Sprawy z zakresu opieki i kurateli