Aktualności


26 czerwca 2018

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

W przypadku orzeczenia przez sąd względem oskarżonego bezwzględnej kary pozbawienia wolności, w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość odroczenia jej wykonania, o czym niżej. Główną przesłanką odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności jest choroba skazanego. W wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować […]