Blog

26 czerwca 2018

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności W przypadku orzeczenia przez sąd względem oskarżonego bezwzględnej kary pozbawienia wolności, w wyjątkowych […]