Prawo Cywilne

Zakres naszych usług obejmuje:

  • Sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, zapis windykacyjny, zachowek, dział spadku)
  • Sprawy o zniesienie współwłasności
  • Sprawy związane z rozliczeniem konkubinatu
  • Sprawy związane z windykacją należności
  • Sprawy dotyczące prawa rzeczowego (służebności, ochrona prawa własności, postępowanie wieczystoksięgowe, zasiedzenie)
  • Sprawy związane z ochroną dóbr osobistych
  • Sporządzanie i analiza projektów umów, w tym m.in. umów sprzedaży, zlecenia, dzierżawy, darowizny