Opłaty

Opłaty za czynności adwokackie ustalane są każdorazowo indywidualnie z klientem, w zależności od rodzaju, etapu oraz stopnia skomplikowania sprawy.
Honorarium może mieć formę prowizyjną, ryczałtową, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe.
Dopuszczamy także możliwość ustalenia wynagrodzenia z uwzględnieniem premii od pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Masz pytania lub jesteś zainteresowany/na ofertą?Skontaktuj się