Odszkodowania

Zakres naszych usług obejmuje:

  • Sprawy z zakresu odpowiedzialności cywilnej (OC), (AC)
  • Sprawy dotyczące szkód na osobie, w tym powstałych w wyniku błędu medycznego
  • Sprawy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, śmierć członka rodziny oraz naruszenia dóbr osobistych
  • Sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, choroby zawodowej i stosowania mobbingu